Hoe werkt Adblue®?

AdBlue® is een heldere, niet giftige en veilige hoogzuivere ureumoplossing van 32.5% gedemineraliseerd water.
Het wordt direct ingespoten in de uitlaatgassen waar het als reductiemiddel dient voor schadelijke stoffen. 
Daarbij, wordt ammoniak vrijgegeven die vervolgens in de katalysator met schadelijke stikstofoxiden reageert tot elementaire stikstof en water.
Hierdoor kan de hoeveelheid schadelijke oxiden in de emissie tot 85% worden verminderd.
De roetdeeltjes in de uitlaatgassen worden met 40% verminderd en het brandstofverbruik met 5%, zonder de motoroutput te beïnvloeden.

Opslag

Om verontreinigende stoffen, die de kwaliteit van AdBlue® kunnen schaden, dient AdBlue® alleen te worden afgevuld en opgeslagen in uitsluitend voor die toepassing bedoelde systemen.
Denkt u hierbij aan tanks en ibc's.
Wij verstrekken u graag meer informatie over de mogelijkheden hiervan. 

Wilt u een prijsopgave voor een levering AdBlue®?  Of heeft u vragen over AdBlue®?
Bel 0497-782502 of mail naar info@arugas.nl

Wij staan u graag te woord.